Zonnepanelen en energiecowboys

31-01-2020

In november was de tweede openstelling van de SDE+ regeling 2019. Ook wij hebben hiervoor weer de nodige werkzaamheden verricht. Het gaat dan om advies en begeleiding bij de keuze, het doorrekenen van de financiële gegevens en begeleiding bij het eventueel verzwaren van de aansluiting.

In enkele dossiers werden we onaangenaam verrast door berekeningen of adviezen van energiecowboys, die er blijkbaar nog steeds zijn. Investeringen werden anders uitgelegd dan hoe ze in werkelijkheid zijn, voorwaarden werden niet duidelijk gemaakt en we maakten zelfs mee dat de SDE+ regeling volledige verkeerd geïnterpreteerd werd.

Voorbeelden

We zagen bij een dossier dat er een rendementsberekening lag voor de investering van ca. 200 kW aan zonnepanelen (ongeveer 1.000 panelen). In deze opbrengstberekening was gerekend met een SDE+ opbrengst van 9 cent. In werkelijkheid betreft de ‘9 cent’ een fasebedrag. Voor de subsidie moet dit bedrag gecorrigeerd worden met 4,1 cent indien de energie aan het net wordt geleverd en 6,9 cent indien de energie rechtstreeks in het bedrijf wordt gebruikt. De daadwerkelijke subsidie bedraagt dus ongeveer 5 cent of ongeveer 2 cent per opgewekte kWh.

In hetzelfde dossier zagen we ook dat gerekend was dat de ondernemer zijn stroom niet meer hoefde in te kopen. Een besparing op inkoop energie. Voor een gedeelte klopt dat ook, maar in dit voorbeeld was gerekend dat het bedrijf zijn volledige 80.000 kWh niet meer hoefde in te kopen. U kunt zich voorstellen dat de zonnepanelen ’s nachts geen rendement hebben en ook in de donkere wintermaanden de opbrengst relatief laag zal zijn. Naar schatting zal het bedrijf dus nog steeds een gedeelte van zijn energie moeten inkopen van het net.

Als derde werd voor de investering gerekend met een veel te hoog investeringsbedrag. In dit voorbeeld werd gerekend met een bedrag van ruim 80 cent per wattpiek als investeringsbedrag en dat was exclusief de netaansluiting. Huidige marktprijzen liggen over het algemeen 20% tot 30% lager.

Begeleiding investeren in zonnepanelen

Door de forse overschrijving van de SDE+ regeling in 2019 en de verwachtingen voor de komende jaren schatten wij in dat veel agrariërs niet langer zullen kiezen voor een grote installatie met een grootverbruikersaansluiting. Op een kleinverbruik aansluiting (dus tot en met 3x80A) kan worden geïnvesteerd in zonnepanelen met Energie-investeringsaftrek. Ook in 2020 zit deze mogelijkheid in de energielijst. De drempel hiervoor is verlaagd van 25 kW naar 15 kW.

Door slim te investeren en investeringen goed te plannen kan bij veel bedrijven naast de EIA ook de KIA optimaal benut worden. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de financiële resultaten van het bedrijf. Met name bij bedrijven met een verbruik tot 50.000 kWh per jaar is het kiezen voor zonnepanelen een investering die goed loont. Ook na de gewijzigde salderingsregeling die 1-1-2023, na verwachting, in gaat. Immers wordt bespaart op ongeveer 6 cent stroominkoop en ongeveer 8 cent energiebelasting. Het saldo voor energie dat in het bedrijf wordt benut is zodoende circa 14 cent per benutte kWh. De investering, zonder benutting van EIA en/of KIA zal tussen de 55 en 70 cent per wattpiek liggen.

Begeleiding en advies

Graag begeleiden en adviseren wij u op een eerlijke en open manier over het omgaan met investeren in zonne-energie. We bespreken alle zaken die van belang zijn op de investering, ook kunnen we u begeleiden in de vergelijking tussen aanbieders van zonnepanelen of bij het opstellen van een bestek zodat u tussen de aanbieders ook goed kunt vergelijken. Daarnaast infomeren wij u over bijkomende zaken als constructieberekeningen, verzekeringen, onderhoud en investeringsplanning.