Werken aan vertrouwen is start tot verandering

14-08-2020

Als agro-adviseurs merken we dat de ontwikkelingen die op dit moment spelen invloed hebben op de gesprekken aan de keukentafel. Er zit veel boosheid over het gevoerde beleid en is er onzekerheid over de toekomst bij de agrarisch ondernemer. Aan de andere kant zijn er ook ondernemers die zich er weinig van aan trekken en hun eigen koers varen.  We hebben geprobeerd hier objectief naar te kijken en te analyseren hoe dit nu komt. Want met bewustwording van de oorzaak kun je mogelijk ook werken naar een oplossing. Kort samengevat is dit het geluid wat we om ons heen horen, zien en lezen:

Wat ons opvalt, is het gebrek aan het vertrouwen tussen de diverse partijen. Dit wordt vaak veroorzaakt door het gevoel van onveiligheid, oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, onjuistheid, uitoefenen van macht en inperken van vrijheden. En dit doet wat met mensen, de één kiest de aanval door acties op te zetten, de ander vlucht en kiest, hoe triest ook, voor zelfdoding, gaat emigreren of stopt met zijn onderneming. Een ander bevriest en doet helemaal niets meer en laat het wel over zich heen komen. En een laatste partij omarmt het en ziet nieuwe mogelijkheden.

Als we oplossingen samenvatten , zien we het volgende:

Werken aan vertrouwen is start tot verandering

Eigenlijk zit de oplossing in het werken aan vertrouwen, of dit nu zelfvertrouwen of onderling vertrouwen is. En daar heb je als agrarisch ondernemer zelf invloed op, maar hebben ook alle extern betrokkenen een belangrijke taak in.  Overigens zijn dit over het algemeen hele moeilijke en langdurige processen, maar elke kleine stap is er één. Welke stap gaan jullie zetten?

Als MidOost-adviseurs richten we op ondernemerschap. We hebben gekozen voor een viertal thema’s die hier bij passen:

  • Ondernemen en keuzes maken – transitie platteland
  • Ondernemen beëindigen
  • Ondernemen met kringlooplandbouw
  • Ondernemen en nieuwe verdienmodellen

Graag gaan we hierover met jou als agrarisch ondernemer of extern betrokkenen het persoonlijk gesprek aan op basis van vertrouwen!