Wat doen we

MidOost Agrospecialisten kan u adviseren en ondersteunen op een breed scala aan onderwerpen. Alle bouwstenen van een agrarisch bedrijf kunnen wij helpen leggen, onderhouden, wijzigen of intrekken. Daarbij valt te denken aan: bedrijfsontwikkeling, financiering, vergunningverlening,

subsidievraagstukken, accountancy, grondgebruik, energie en nog veel meer. Veelal zal er een overlap zitten tussen de diverse onderwerpen. Wij staan dan ook voor een integrale benadering. Onderstaand een opsomming van de werkzaamheden welke wij onder anderen uitvoeren.

Werkzaamheden

 • Start onderneming
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Bedrijfsovername
 • BedrijfsbeĆ«indiging
 • Projectbegeleiding
 • Financieringsvraagstukken
 • Fiscaal advies
 • Grondruil en verkaveling
 • Omgevingsvergunningen
 • Wet natuurbescherming
 • Functieverandering (Rood-voor-Rood)
 • Bestemmingsplannen
 • Pacht
 • Bezwaar en beroep
 • Gecombineerde opgave en GLB
 • Asbest
 • Energiebesparing
 • Duurzaamheid
 • SKNL/SVNL- subsidie
 • FinanciĆ«le administraties
 • Mineralenadministratie
 • Loonadministratie
 • Mestverwerking
 • Farmwalks en beweiding
 • Energievraagstukken en advies
 • Kringloopwijzer