Subsidie uit Corona-Herstelfonds

17-12-2021

Nederland krijgt uit het Europese Corona-Herstelfonds (EHF) 52,4 miljoen euro om dat in te zetten voor het Plattelandsontwikkelingprogramma (POP) 2021-2022.  De POP regelingen bevatten in de afgelopen jaren onder meer de Subsidieregeling voor Jonge Landbouwers. Dit jaar heeft het ministerie van LNV een gewijzigde opzet van de investeringsregelingen.

Er zijn twee investeringsregelingen

  • Investeren in groen-economisch herstel
  • Samenwerken aan groen-economisch herstel

De regeling Investeren in groen-economisch herstel heeft vijf categorieën:

  1. precisielandbouw en smart farming,
  2. digitalisering,
  3. water, droogte, verzilting,
  4. duurzame bedrijfsvoering en
  5. natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Voor elke categorie is ruim 7 miljoen beschikbaar. Er geldt een minimumsubsidiebedrag van 25.000 euro en een maximum van 150.000 euro. Het bedrag is 60 procent van de subsidiabele investeringskosten. Voor boeren en tuinders jonger dan 40 jaar is de subsidie 75%.

Bij de regeling Investeren in groen-economisch herstel hoort een investeringslijst. Deze kunt u hier vinden.

Onze mensen helpen u natuurlijk graag bij het aanvragen van de subsidie.