Subsidie op advies

28-03-2022

Landbouwers kunnen vanaf 4 april 2022 weer subsidie aanvragen voor advies of educatie. Afhankelijk van het type advies of scholing zijn de subsidiebedragen 800, 1.500 respectievelijk 6.000 euro. De subsidie is in te zetten voor onafhankelijk advies of scholing op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsovername, stikstofemissie, bedrijfsplannen en persoonlijke ontwikkeling.

Advies over duurzame landbouw

De adviesvouchers ter waarde van 1.500 euro kunnen ingezet worden bij een erkende bedrijfsadviseur voor thema’s als bedrijfsovername of -afbouw, samenwerken tussen landbouwbedrijven, gezond bodembeheer en precisielandbouw.

Cursus over duurzame landbouw

Voor het volgen van een cursus bij een erkende opleidingsinstelling kan een voucher van 800 euro aangevraagd worden. De gesubsidieerde cursus heeft betrekking op het verlagen van de stikstofuitstoot, precisielandbouw of versterken van biodiversiteit.

Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw

Voor het werken aan een bedrijfsplan voor duurzame landbouw is maximaal 6.000 euro beschikbaar. In het bedrijfsplan komen onder andere zaken aan de orde zoals technische, inhoudelijke en bedrijfseconomische aspecten van de omschakeling. Verder komen er in het plan een aantal keuze onderwerpen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan minder uitstoot van stikstof, grotere biodiversiteit, reductie van broeikasgassen.

Vraagstukken die aan de orde kunnen komen:

  • U wilt met uw bedrijf meedoen aan bv. het sterren concept van de Dierenbescherming. Welke zaken gaan er voor u veranderen?
  • U kunt aansluiten bij een duurzaam concept van uw melkafnemer. Wat gaat er veranderen en welke stappen moet het bedrijf zetten?
  • U denkt over omschakeling naar biologische landbouw. Is dit voor uw bedrijf haalbaar?
  • U wilt het bedrijf van uw ouders overnemen, dat u duurzaam wilt voortzetten op een nieuwe leest. Wat betekent dat voor de overnamemogelijkheden?

Aanvragen

Voor alle aanvragers geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De voorgaande openstellingen leerden dat op de eerste dag van openstelling het complete budget benut werd. Door ons netwerk aan advieskantoren (www.midoost.nl) hebben wij voor veel gebieden gecertificeerde adviseurs. U kunt het zelf aanvragen, maar u kunt het natuurlijk ook ons laten doen.