Subsidie Jonge Landbouwers 2020

23-11-2020

Binnenkort wordt de Subsidieregeling Jonge landbouwers weer open gesteld. Van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 kan deze worden aangevraagd. Inmiddels hebben de meeste provincies de voorwaarden en investeringslijst bekend gemaakt. De regeling zal tussen de provincies onderling weinig verschillen.

Wilt u gebruik maken van deze regeling dan bent u op het moment van aanvragen niet ouder dan 40 jaar. Ook hebt u nog niet eerder deze subsidie aangevraagd. Het subsidiebedrag is 30% van de subsidiabele kosten. De te verlenen subsidie is minimaal 10.000 euro en maximaal 20.000 euro. Bij meerdere bedrijfshoofden naast de jonge landbouwer daalt het subsidiepercentage.

Investeringen

Op de lijst staan ruim 25 investeringen die in aanmerking komen voor de subsidie. Dit zijn investeringen in duurzame energie zoals zonnepanelen en luchtwassers, maar ook in zaken als reductie van fijnstof door warmtewisselaars of andere technieken. Daarnaast staan een aantal welzijnsvriendelijke vloeren voor varkens en koeienstallen op de lijst en een aantal machines voor grondbewerking en/of precisiebemesting. Zie hieronder de gangbare lijst (let op, er kunnen tussen de provincies kleine verschillen zijn)

Het kan interessant zijn om  deze regeling te combineren met de EIA of MIA/Vamil.

Investeringscategorie:

 1. Zonnepanelen
 2. Windmolen
 3. Kleine windturbine
 4. Systemen voor precisielandbouw
 5. Mestscheidingsinstallatie
 6. Machines voor niet kerende grondbewerking
 7. Machine voor spitten en zaaien tegelijk
 8. Voorzieningen voor weidegang
 9. Koematras, waterbed
 10. Varkensvriendelijke vloeren
 11. Open water voorzieningen pluimvee
 12. Padcooling en stallen voor veehouderij
 13. Temperatuurregulatie (warmtewisselaars) in stallen voor veehouderij
 14. Waterbeheervoorzieningen t.b.v. voorkomen erfafspoeling
 15. Emissiearme vloeren voor niet gesloten stallen in melkveehouderij
 16. Biobed of biofilter
 17. Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen
 18. Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel in stallen
 19. Luchtwassystemen in de veehouderij
 20. Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwassers
 21. Potafdekinstallatie
 22. Elektrische voertuigen voor landbouwgerichte activiteiten
 23. Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 24. Technieken om bodemverdichting tegen te gaan
 25. Systemen om productierisico’s te verkleinen
 26. Emissie arme stalsystemen voor de varkenshouderij