Schadeberekeningen door RVO en een pin op de neus

16-03-2020

Veehouders lijden nogal eens schade door de werkwijze van RVO. RVO grijpt in de praktijk elke strohalm aan om het schadeverzoek af te wijzen. Naast dat het lang duurt blijkt RVO een meester in het bedenken van redenen om voor uitbetaling weg te draaien. Wat speelt er wat doen we om het tot een goed eind te brengen?

De eerste vraag die gesteld moet worden is of RVO schadeplichtig is. Daarvoor is van belang dat tijdig bezwaar is gemaakt tegen een beslissing en dat RVO de gelegenheid is geboden om de schade te beperken. Als er schade dreigt nemen we direct in het bezwaar op dat we RVO aansprakelijk houden voor de geleden en te leiden schade. Tevens bieden we RVO de gelegenheid om met voorstellen te komen om de schade op voorhand te beperken. Het moge duidelijk zijn dat RVO hier nooit op reageert.

De volgende stap is hoe de omvang van de schade bepaald moet worden. Is er sprake van inkomensschade of is er sprake van vermogensschade. Bij bedrijven die het fosfaatrecht op het eigen bedrijf hadden willen benutten (of misschien op voorhand deels al benut hebben) zal de focus vooral op de inkomensschade liggen. Het feit dat de schade mogelijk meerdere jaren doorwerkt speelt daarbij ook een rol.

Bedrijven die in 2018 hadden kunnen en willen verkopen zien zich nu geconfronteerd met een lagere waarde, een hogere korting bij een overgang en mogelijk gemiste opbrengsten uit een alternatieve aanwending.

RVO werpt makkelijk tegen dat er geen sprake is van schade als de rechten nog niet of niet in zijn geheel verkocht zijn. Ook bij de bepaling van de inkomensschade kiest RVO bijna standaard voor zand in de raderen of stokken in wielen.

De afhandeling van schadeverzoeken laat RVO vooral doen door interim-krachten. Deze hebben geen bevoegdheid en zijn, gezien hun afhankelijkheid van RVO, ongetwijfeld extra gemotiveerd om hun taak gedreven uit te voeren. Kortom een schadeverzoek vraagt een aanpak waarbij RVO direct de pin op de neus wordt gezet.

Bij de berekening van de schade gaan we het liefst zoveel mogelijk uit van uitgangspunten die RVO ook zelf in procedures tegen landbouwers gebruikt. Dit om RVO de pas af te snijden. De strategie van RVO bij schadeberekeningen is gedetailleerde berekeningen op futiliteiten aan te vallen.

Onderdeel van onze aanpak is dat we de hoofdlijn aanpak van RVO pakken en niet bang zijn om een negatief besluit van RVO aan de rechter voor te leggen.