Resultaten en kengetallen melkveehouderij

17-06-2020

Het belangrijkste kengetal momenteel in de melkveehouderij is de kritische opbrengstprijs van een liter afgeleverde melk. Het kengetal geeft aan voor welke kostprijs de melk in een jaar is geproduceerd op basis van de uitgaven. Dat is een belangrijk gegeven voor de liquiditeit van het bedrijf.

Wat nog belangrijker is, is dat er getoetst wordt of deze uitgaven ook iets zeggen over het rendement van het bedrijf. Wat is het resultaat uit de bedrijfsvoering en welke financiële lasten staan daar tegenover. Wordt een deel de privé-uitgaven door andere gezinsleden ingebracht? Of: zijn de aflossingen en vervangingen in verhouding met de afschrijvingen?

Om vermogen aan het bedrijf toe te voegen dient de winst na technische afschrijvingen hoger te zijn dan de privé uitgaven en de belastingen. Daarnaast is een stijging van de marktwaarde van het onroerend goed en productierechten een goede indicatie voor de werkelijke vermogensontwikkeling.

Welke invloed heb je op de vermogensontwikkeling?

Om zelf invloed te hebben op vermogensontwikkeling is het vaak belangrijker om de ontwikkeling van de marktwaarde van het bedrijf in de gaten te houden dan spoorslags het rendement van het bedrijf te verbeteren. Daarbij zal je ook de keuze moeten maken om deze vermogenswinst te gelde te maken.

Voor ondernemers met een opvolger dienen te waken voor de veroudering van het bedrijf, zodat bij bedrijfsovername geen grote investeringen nodig zijn voor een normale bedrijfsvoering. De leencapaciteit voor de nieuwe ondernemer zal daardoor groter zijn en kan uit de overnamesom meer kapitaal vrijgemaakt worden voor het wonen en de aanvulling van het pensioen van de overdragers. 

Rendement van het melkveebedrijf

De voerwinst van het melkveebedrijf blijft de kurk waarop het bedrijf draait. De opbrengst van de melk per kilogram met een redelijke opbrengst van de verkopen van het vee is de basis. Door mee te kunnen doen met beter betaalde melkstromen of eigen verwerkingen is vaak een eerste stap. Vervolgens zijn goede gehaltes weinig kostprijs gerelateerd en is de post omzet en aanwas sterk gerelateerd aan de kwaliteit van de afgeleverde dieren. Daarnaast zijn het aanhoudingspercentage en de opfokkosten van belang.

Voor de kosten van het voer is de intensiteit natuurlijk van belang. Echter de kosten om het eigen ruwvoer te maken en de kwaliteit van het ruwvoer geven grote verschillen. Van gras naar melk is een ingewikkeld traject, maar kan voor veel ondernemers interessant zijn om te onderzoeken hoe efficiënt dat gaat.

Voor optimalisatie is de voerwinst en de kosten van het eigen ruwvoer een belangrijke zaak. Voor vermogensvorming zijn externe ontwikkelingen vaak van grotere invloed.