Ondernemen in crisis

4-02-2020

Je zal maar veehouder zijn in 2020.  Heb je jaren lang het beeld gehad dat je dient te groeien als je wilt blijven, dan is er in 2019 wel duidelijk geworden dat dit alleen nog mogelijk is met flinke tegenwerking van de politiek en rechtstaat. 

Duidelijk is dat je ieder jaar iets meer moet verdienen om de kosten voor levensonderhoud te kunnen blijven dekken. Vaak komt de gedachte naar boven dat de groei in aantallen dieren een oplossing is voor dit probleem. Dit is met allerlei fiscale subsidies ook steeds aangejaagd. 

Remkes geeft aan dat niet alles meer kan. Er zijn op meerdere fronten grenzen bereikt. 

Het net rond de expansieve veehouderij in Nederland begint zich te sluiten. 

Daar sta je dan met je je wereldbeeld van groei. De frustraties van de boeren zijn luid en duidelijk in beeld gebracht. De ruimte die sommige partijen namen om de landbouw te kunnen snoeien is door de boeren terug genomen. Echter hierdoor is het perspectief om de komende jaren een hogere winst te behalen nog niet terug.

Dat perspectief zal zonder steun of subsidies van de overheid ook niet snel vanzelf terug keren.

Dat perspectief zal de veehouder op zijn eigen bedrijf in zijn eigen omgeving moeten zoeken. Voor velen zal optimalisatie na de groei de komende jaren voldoende zijn. Andere ondernemers zullen naar een kruispunt van hun ondernemerschap worden gedwongen en keuzes moeten gaan maken.

Perspectief zoeken voor jezelf, je gezin en je boerderij is helaas niet eenvoudig. Daar zijn de mannen van MidOost Agrospecialisten weer goed in. Ga eens aan tafel met iemand die kijkt van uit een ander perspectief. 

Perspectief is de hoop van de ondernemer.