Keuzes maken, maar hoe dan…

2-03-2020

Veel agrarische ondernemers zitten voor een keuze. Wat ga ik doen nu ik gebruik ga maken van de opkoopregeling voor de varkenshouderij? Welke keuze ga ik maken als ik straks geen nertsen meer mag houden? Hoe kan ik een duurzaam bedrijf overdoen aan mijn opvolgers? Hoe houd ik mijn bedrijf in de benen als ik over een aantal jaren wil stoppen? Hoe kan ik meegaan in alle ontwikkelingen die er op dit moment zijn als gevolg van milieu, duurzaamheid, kringlooplandbouw enzovoort? Maar hoe kom je nou tot een goede keuze door alle wirwar van meningen, informatie en goedbedoelde adviezen. Iedereen heeft wel een antwoord maar jij als ondernemer moet deze keuze maken. Het gaat om jouw bedrijf en jouw toekomst.

Hier het verhaal van een jonge ondernemer die zijn keuze heeft kunnen maken nadat hij gedwongen werd te stoppen met de veehouderij op zijn bedrijf en de fasen die hij hierbij doorlopen is.

Boosheid

In de eerste plaats was er de boosheid over het beleid van de overheid en het afscheid nemen van iets wat hij al jaren gedaan heeft. Maar ook de angst en onzekerheid voor de toekomst leidde tot boosheid. Het klinkt allemaal wat softerig maar neem gewoon de tijd dit uit te spreken bij iemand die naar je wil luisteren. En deze boosheid kan nog jaren nadat je een keuze hebt gemaakt terugkomen. Het uitspreken van deze boosheid kan gewoon lekker opluchten maar negativiteit kost je ook bakken met energie.

Toekomstgericht

Deze ondernemer kreeg dan ook wel weer energie en een positieve instelling door bezig te zijn met de toekomst, door plannen te maken. Maar het volgende punt waar hij tegen aan liep waren alle goed bedoelde adviezen van vrienden, familie, adviseurs en wat er in de media aan meningen waren. En eigen voorstellen werden altijd afgesloten met een ‘ja, maar …’. Hoe kom je dan tot een goede keuze.

Keuzetool

Wat toen geholpen heeft is de keuze-tool die we toen ontwikkeld hebben en doorgenomen. Al pratend hebben we vastgesteld welke (voor)waarden voor deze ondernemer belangrijk waren. Dit waren niet alleen zakelijke punten maar ook gewoon persoonlijke voorkeuren en kwaliteiten van deze ondernemer. Aan deze voorwaarden is vervolgens een wegingsfactor toegekend. Sommige voorwaarden zijn immers belangrijker dan de ander. Vervolgens hebben we een aantal mogelijke alternatieven verwerkt in de keuze-tool zonder te kijken naar mogelijke belemmeringen en risico’s. Door de voorwaarden af te wegen tegen de alternatieven kwam er een top twee uit die we verder zijn gaan uitwerken op basis van de belangrijkste punten van ondernemen.

Stappenplan

Het laatste punt wat deze ondernemer geholpen heeft is het maken van een stappenplan. Als je een keuze gemaakt hebt moet je het ook gaan uitvoeren. Voor je het weet zit je weer in de waan en drukte van elke dag. Daarnaast is de sprong nemen in het veranderingsproces gewoon spannend en kun je dit moment gewoon voor je uit schuiven. Een stappenplan met concrete data kan hierbij goed helpen.  

Herkenning

Mogelijk herkent u zich in dit verhaal en de fase waarin u zit. Met een luisterend oor, praktijkervaring, een ondernemende instelling en de juiste tools kunnen we u als ondernemers van MidOost verder helpen in het maken van keuzes.