Extra mest uitrijden op bouwland

29-07-2020

Heeft u bouwland met fosfaatklasse Hoog? Dan mag u vanaf dit jaar extra organische mest uitrijden. Het gaat om 5 kilogram fosfaat per hectare extra. Voor biologische bedrijven is dit 10 kilogram. Melden kan tot en met 31 december 2020.

Meld uw percelen aan

Eén van de voorwaarden is dat u bij RVO meldt op welke percelen u de extra mest uitrijdt. Deze melding doet u met een formulier. U vindt het formulier via de pagina Extra organische mest uitrijden op rvo.nl. U leest daar ook de andere voorwaarden, bijvoorbeeld welke soorten mest u mag gebruiken.

Ook voor niet-derogatiebedrijven

Niet-derogatiebedrijven hebben meestal geen grondmonsters ( niet verplicht). Dan valt het land automatisch in de klasse “Hoog”. U mag dan minder mest uitrijden dan bij een lagere fosfaattoestand.  

Meer organische stof in de bodem

Het is goed voor de bodem om compost en mest met veel organische stof te gebruiken. Op bouwland met fosfaatklasse Hoog is dit lastig door de lagere gebruiksnorm. Daarom mag u nu extra fosfaat uitrijden.

Meer informatie

De tabel met fosfaatklassen en de Pw-waarden die daarbij horen staat op de site rvo.nl onder Fosfaatdifferentiatie. Lees meer over het gebruik van fosfaat op Hoeveel fosfaat landbouwgrond.

Aanmelden en extra informatie staat ook op rvo.nl.