Duurzaamheid als kostenpost of verdienmodel

18-11-2020

In kengetallenrapportages worden de duurzaamheidsprestaties gekoppeld aan de financiële resultaten. Daarmee wordt zichtbaar of voldoen aan extra duurzaamheidseisen alleen een extra kostenpost oplevert of dat duurzaamheidsinspanningen extra mogelijkheden tot een verlaging van de kostprijs of tot hogere opbrengsten.

Extra duurzaamheidseisen of extra duurzaamheidsinspanningen werken niet als hobby. Alleen als deze inspanningen bijdragen aan een duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat lukt het om ondernemers hiervoor te enthousiasmeren en gemotiveerd te houden.

Met de nieuwe opzet van onze rapportages maken we zichtbaar hoe het zit en waar de mogelijkheden liggen. Specialisten van MidOost zijn stuk voor stuk in staat u de noodzakelijke ondersteuning te verlenen.