Stikstofnieuws: PAS meldingen binnenkort weer legaal

31-01-2020

Al maanden wachten veehouders op meer duidelijkheid vanuit Den Haag over de status van hun stikstofvergunning, of ‘toestemming’ zoals dat met een mooi woord heet. Want een Natuurbeschermingswetvergunning was onder de PAS lang niet altijd nodig. Zeker op grotere afstand van de beschermde N2000-gebieden konden veehouderijen vaak volstaan met een PAS-melding, omdat de berekende depositie

... Lees meer>