PAS melding gedaan? Reageer voor 1 oktober 2020

6-08-2020

Tussen 2015 en 2019 hebben veel landbouwbedrijven een PAS melding gedaan om daarmee te voldoen aan de Wet natuurbescherming. Door de uitspraak van Raad van State d.d. 28 mei 2019 is gebleken dat de PAS meldingen niet voldoen. Om deze bedrijven toch te legaliseren, is het van belang dat u voor 1 oktober 2020 bij

... Lees meer>

Extra mest uitrijden op bouwland

29-07-2020

Heeft u bouwland met fosfaatklasse Hoog? Dan mag u vanaf dit jaar extra organische mest uitrijden. Het gaat om 5 kilogram fosfaat per hectare extra. Voor biologische bedrijven is dit 10 kilogram. Melden kan tot en met 31 december 2020. Meld uw percelen aan Eén van de voorwaarden is dat u bij RVO meldt op

... Lees meer>

Resultaten en kengetallen melkveehouderij

17-06-2020

Het belangrijkste kengetal momenteel in de melkveehouderij is de kritische opbrengstprijs van een liter afgeleverde melk. Het kengetal geeft aan voor welke kostprijs de melk in een jaar is geproduceerd op basis van de uitgaven. Dat is een belangrijk gegeven voor de liquiditeit van het bedrijf. Wat nog belangrijker is, is dat er getoetst wordt

... Lees meer>

Basisregistratie Grootschalige Topografie

9-06-2020

Het is de bedoeling dat overheid voor kaarten en plattegronden allemaal dezelfde bron gaan gebruiken, namelijk de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dat heeft als resultaat dat de afmetingen van percelen, sloten en erven voor elke instantie gelijk is. Veel grondgebruikers hebben de afgelopen jaren ervaren dat dit tot nu toe anders is, waardoor er de

... Lees meer>

(Stik)stof tot nadenken….

18-05-2020

Op 8 mei 2019 heeft de minister Carola Schouten haar plan gepresenteerd om de stikstofniveaus in het krachtvoer bindend vast te leggen voor de laatste 4 maanden van dit jaar. Doel van de minister is om met eiwitregulatie in krachtvoer administratief aan te tonen dat er minder stikstof door de melkveehouderij wordt geproduceerd. Door dit

... Lees meer>

Corona en het agrarisch bedrijf

3-04-2020

Mijn oom en naamgenoot gaf mij 2 dingen ter ore. Jaap je hoeft je leven echt niet alleen maar te werken, maar als het buiten pap regent, dan moet je zorgen dat je emmer buiten staat. Door de regelingen rond het virus is het momenteel rustig en staat het werken op een lager pitje. Minister

... Lees meer>

Schadeberekeningen door RVO en een pin op de neus

16-03-2020

Veehouders lijden nogal eens schade door de werkwijze van RVO. RVO grijpt in de praktijk elke strohalm aan om het schadeverzoek af te wijzen. Naast dat het lang duurt blijkt RVO een meester in het bedenken van redenen om voor uitbetaling weg te draaien. Wat speelt er wat doen we om het tot een goed

... Lees meer>

Keuzes maken, maar hoe dan…

2-03-2020

Veel agrarische ondernemers zitten voor een keuze. Wat ga ik doen nu ik gebruik ga maken van de opkoopregeling voor de varkenshouderij? Welke keuze ga ik maken als ik straks geen nertsen meer mag houden? Hoe kan ik een duurzaam bedrijf overdoen aan mijn opvolgers? Hoe houd ik mijn bedrijf in de benen als ik

... Lees meer>

Ondernemen in crisis

4-02-2020

Je zal maar veehouder zijn in 2020.  Heb je jaren lang het beeld gehad dat je dient te groeien als je wilt blijven, dan is er in 2019 wel duidelijk geworden dat dit alleen nog mogelijk is met flinke tegenwerking van de politiek en rechtstaat.  Duidelijk is dat je ieder jaar iets meer moet verdienen

... Lees meer>

Zonnepanelen en energiecowboys

31-01-2020

In november was de tweede openstelling van de SDE+ regeling 2019. Ook wij hebben hiervoor weer de nodige werkzaamheden verricht. Het gaat dan om advies en begeleiding bij de keuze, het doorrekenen van de financiële gegevens en begeleiding bij het eventueel verzwaren van de aansluiting. In enkele dossiers werden we onaangenaam verrast door berekeningen of

... Lees meer>