Basisregistratie Grootschalige Topografie

9-06-2020


Het is de bedoeling dat overheid voor kaarten en plattegronden allemaal dezelfde bron gaan gebruiken, namelijk de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dat heeft als resultaat dat de afmetingen van percelen, sloten en erven voor elke instantie gelijk is. Veel grondgebruikers hebben de afgelopen jaren ervaren dat dit tot nu toe anders is, waardoor er de nodige discussie ontstond over de werkelijke oppervlakten.

BGT-check

Voorafgaand aan het daadwerkelijke gebruik van de BGT krijg elke land- en tuinbouwer de gelegenheid om de Basisregistratie Grootschalige Topografie te controleren. RVO stuurt daarvoor uitnodigingen naar belanghebbenden om de BGT-check te doen. Vervolgens is er 6 weken de tijd om te reageren.

In de BGT-check is het volgende te zien

  • de nieuwe topografische grenzen
  • de percelen zoals ingetekend in Mijn percelen
  • het verschil in oppervlakte tussen oud en nieuw.

Wat te doen?

De mogelijkheid om een BTG-check uit te voeren, is eenmalig.  Het is van groot belang om dat te doen. Waarom? RVO verwacht dat vrijwel alle percelen zullen wijzigen in de BGT-kaart! Dat wil niet zeggen dat allemaal grote wijzigingen zijn. Maar het duidt er wel op dat de kaarten ingrijpend onderhanden worden genomen. En ook hier geldt: waar mensen werken worden fouten gemaakt. We maken te vaak mee dat landbouwers er later achter komen dat zaken niet goed in de boeken zijn gekomen. De BGT-check is een belangrijk manier om tijdig RVO te wijzen mogelijke fouten in de perceelsregistratie.