Subsidie op advies

28-03-2022

Landbouwers kunnen vanaf 4 april 2022 weer subsidie aanvragen voor advies of educatie. Afhankelijk van het type advies of scholing zijn de subsidiebedragen 800, 1.500 respectievelijk 6.000 euro. De subsidie is in te zetten voor onafhankelijk advies of scholing op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsovername, stikstofemissie, bedrijfsplannen en persoonlijke ontwikkeling. Advies over duurzame landbouw De

... Lees meer>

groen-economisch herstel

Subsidie uit Corona-Herstelfonds

17-12-2021

Nederland krijgt uit het Europese Corona-Herstelfonds (EHF) 52,4 miljoen euro om dat in te zetten voor het Plattelandsontwikkelingprogramma (POP) 2021-2022.  De POP regelingen bevatten in de afgelopen jaren onder meer de Subsidieregeling voor Jonge Landbouwers. Dit jaar heeft het ministerie van LNV een gewijzigde opzet van de investeringsregelingen. Er zijn twee investeringsregelingen Investeren in groen-economisch

... Lees meer>

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

7-12-2020

U kunt gebruik maken van TVL Q4 als uw bedrijf minimaal 3.000 euro vaste lasten heeft en meer dan 30% omzetverlies heeft in het 4e kwartaal van 2020 ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019. U kunt tot 29 januari 2021 tegemoetkoming aanvragen. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar

... Lees meer>

Is Agroforestry interessant voor mijn bedrijf?

30-11-2020

Agroforestry staat volop in de belangstelling. In diverse provincies zijn al werkgroepen gestart. Maar wat is agroforestry eigenlijk en waarom staat het zo in de belangstelling? Wat is agroforestry? Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en houtige gewassen (meerjarige gewassen) gecombineerd worden met akkerbouw of groenteteelt (eenjarige gewassen) of veeteelt op één perceel. Enkele voorbeelden

... Lees meer>

RVO verslikt zich in mestboetes

24-11-2020

Ongeveer 80% van de mestzaken halen de eindstreep niet. Deels ligt dat aan de opzet van de Meststoffenwet, maar vooral aan de wijze waarop RVO die Meststoffenwet met eigen fantasieën denkt te herkennen op landbouwbedrijven. De Rechtspraak gebruikt hiervoor de termen willekeur, achterhouden van informatie, strijdigheid van een eerlijk proces. Niet echt een rapport om

... Lees meer>

Subsidie Jonge Landbouwers 2020

23-11-2020

Binnenkort wordt de Subsidieregeling Jonge landbouwers weer open gesteld. Van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 kan deze worden aangevraagd. Inmiddels hebben de meeste provincies de voorwaarden en investeringslijst bekend gemaakt. De regeling zal tussen de provincies onderling weinig verschillen. Wilt u gebruik maken van deze regeling dan bent u op het

... Lees meer>

Duurzaamheid als kostenpost of verdienmodel

18-11-2020

In kengetallenrapportages worden de duurzaamheidsprestaties gekoppeld aan de financiële resultaten. Daarmee wordt zichtbaar of voldoen aan extra duurzaamheidseisen alleen een extra kostenpost oplevert of dat duurzaamheidsinspanningen extra mogelijkheden tot een verlaging van de kostprijs of tot hogere opbrengsten. Extra duurzaamheidseisen of extra duurzaamheidsinspanningen werken niet als hobby. Alleen als deze inspanningen bijdragen aan een duurzame

... Lees meer>

Stikstof salderen

20-10-2020

Het salderen van stikstof voor de natuurvergunning krijgt de afgelopen tijd flink de aandacht. Niet zo verwonderlijk, immers provincies en belangenbehartigers hebben gezocht naar mogelijkheden om salderen mogelijk te maken. Salderen is een belangrijk instrument om ontwikkelingen op een bedrijf mogelijk te maken. Intern salderen Intern salderen was sinds eind 2019 weer mogelijk toen de

... Lees meer>

Samen werken aan een succesvolle bedrijfsoverdracht

14-09-2020

De zomer is alweer bijna voorbij, met het winterseizoen voor de boeg een mooi moment om na te denken over de continuïteit van jullie bedrijf. Misschien heeft één van de kinderen belangstelling om het bedrijf over te nemen en overweeg je een samenwerking om de opvolging mogelijk te maken? In de adviespraktijk merken wij dat

... Lees meer>

Werken aan vertrouwen is start tot verandering

14-08-2020

Als agro-adviseurs merken we dat de ontwikkelingen die op dit moment spelen invloed hebben op de gesprekken aan de keukentafel. Er zit veel boosheid over het gevoerde beleid en is er onzekerheid over de toekomst bij de agrarisch ondernemer. Aan de andere kant zijn er ook ondernemers die zich er weinig van aan trekken en

... Lees meer>