Ondernemen in crisis

4-02-2020

Je zal maar veehouder zijn in 2020.  Heb je jaren lang het beeld gehad dat je dient te groeien als je wilt blijven, dan is er in 2019 wel duidelijk geworden dat dit alleen nog mogelijk is met flinke tegenwerking van de politiek en rechtstaat.  Duidelijk is dat je ieder jaar iets meer moet verdienen

... Lees meer>

Zonnepanelen en energiecowboys

31-01-2020

In november was de tweede openstelling van de SDE+ regeling 2019. Ook wij hebben hiervoor weer de nodige werkzaamheden verricht. Het gaat dan om advies en begeleiding bij de keuze, het doorrekenen van de financiële gegevens en begeleiding bij het eventueel verzwaren van de aansluiting. In enkele dossiers werden we onaangenaam verrast door berekeningen of

... Lees meer>

Stikstofnieuws: PAS meldingen binnenkort weer legaal

31-01-2020

Al maanden wachten veehouders op meer duidelijkheid vanuit Den Haag over de status van hun stikstofvergunning, of ‘toestemming’ zoals dat met een mooi woord heet. Want een Natuurbeschermingswetvergunning was onder de PAS lang niet altijd nodig. Zeker op grotere afstand van de beschermde N2000-gebieden konden veehouderijen vaak volstaan met een PAS-melding, omdat de berekende depositie

... Lees meer>